Thiết kế website du lịch

SlideShow

Giới thiệu về công ty

  • Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam là doanh nghiệp thép quy mô lớn 100% vốn đầu tư Trung Quốc do công ty TNHH đầu tư phát triển Shengli ( Phúc Kiến) cùng với tập đoàn xuất nhập khẩu khoáng sản ngũ kim tỉnh Quảng Đông cùng nhau đầu tư thành lập. Ngày 16 tháng 01 năm 2008 công ty Thép đặc biệt Shengli Việt Nam được bộ xây dựng đầu tư phê chuẩn và tiến hành thành lập.